MİTOLOJİ SÖZLÜĞÜ

Abas     Metanize’nin oğlu, su içmesiyle alay ettiği için Demeter, onu kertenkele yaptı. Kalkanında büyüleyici bir güç varmış.

Abaris     İskityalı Apollon rahibi, tanrı, ona kahinlikte öğretmişti. Hiç yemek yemeden yaşar. Apollon’un attığı altın bir oka biner, dünyayı dolaşırdı.

Absyrtos     Kolkhi (Gürcü) kralının oğlu ve Medea’nın kardeşi.

Acacallis     Minos’un kızlarından biri. Hermes ve Apollon bu kıza gönül vermişlerdi.

Acamas     Thesus ile Phedre’nin oğlu.

Admetos     Thessalia’da Phere şehrinin kralı Alkestis’in babası.

Admete     Eurystee’nin kızı.

Adonis     Güzelliği ile meşhur bir delikanlı, hakkında çeşit çeşit rivayetler vardır.

Adrasteia     Girit adasında yaşayan bir peri kızı.

Adrastos     Argos kralı, (Adraste)

Adrogos     Girit kralı Minos’un oğullarından biri.

Aedon     Bülbül. Bir Attika efsanesine göre Aedon , Atina kralı Pandion’un kızıydı.

Acetes     (Aietes) Kafkas dağları ile Karadeniz arasındaki bir bölgenin kralı.Sihirbaz Circe (Kirke)’nin kardeşi ve güneşin oğlu.

Aegee     (Aige) Ege Theseus’un babası ve Athena kralı.

Aegina     (Aigina) Irmak tanrısı Asopos’un kızı.

Aeson     (Aison) Thessalia kralı Pelias’ın kardeşi ve Jason’ın babası.

Aethra     (Aitra) Trezene kralının kızı, Theseus’un anası.

Agemedes     Ünlü heykeltraş ve mimar, Delphoi’deki Apollon tapınağını yaptı.

Agememnon     Yunan krallarının en önemlilerinden biri. Troia savaşında,Yunan ordularının baş komutanı.

Aganippe     İlham perilerinin yani Musa’ların Hlikon dağındaki mukaddes kaynağı

Agapenar     Yunan kahramanlarından biri.

Agathodaimon     Toprağa bereket, şehirlere bolluk veren Lütuf Tanrısı.

Agathon     Atinalı ünlü bir trajedi yazarı.

Agave     (Agarie) Kral Kadmos’un kızı. Dionysos’un annesi, Semele’nin kızkardeşi.

Agdistis     Eski Anadolu tanrıçalarından. Adını Sivrihisar bölgesindeki Agdos dağından almıştır. Pausanias’ın anlattığına göre, Zeus bir rüya görüyor ve tohumları yeryüzüne saçılıyor bu tohumlardan kendisinde hem dişilik hemde erkeklik vasfı bulunan Agdistis yaratılıyor, tanrılar bu tuhaf mahluku yakalıyorlar. Erkeklik uzvunu kesiyorlar. Kesilen uzvun yerinden bir badem ağacı çıkıyor. Sangrios (Sakarya) nehrinin kızı, bu ağaçtan bir badem koparıyor, göğsüne koyuyor ve gebe kalarak Attis’I dünyaya getiriryor. Attis çok güzel bir delikanlı oluyor. O sırada, erkekliğini kaybettiği cihetle yal nız kadınlık vasfını muhafaza eden Agdistis, bu güzel genci seviyor.

Baal     Asur Tanrısı

Bakkhant'lar     Dionysos şenliklerinde tanrının yanında dolaşan kadınlar

Basileia     Uranos'un kızı ve Rhea ile Titanların kızkardeşidir. Kardeşi Hyperion ile evlendi Selene(ay) ve Helios(güneş) I doğurdu.

Cacus     Herakles tarafından öldürülen bir dev.

Caeculüs     Vulcain'in oğlu

Dada     Namusu uğruna kendini öldüren efsanevi Girit'li bir kadın.

Daedalion     Sabah yıldızı Eoshoros'un oğlu savaşa ve ava çok düşkündü. Kızının ölümünden sonra çektiği acıya üzülen tanrı Apollon bu üzüntülü babayı bir akbabaya çevirdi.

Daimon     İlahi bir kudret taşıdığına inanılan adeta tanrılaşmış insanlara verilen ad.

Eakos     Zeus ile peri kızı Egine'nin oğlu. Dindarlığı ile tanınırdı.

Eetion     Mysia bölgesinde bir şehrin kralı. Andromak'ın babası.

Fama     Halkın sesinin sembolü olan Fama Yer'in kızıdır. Sayısız gözü ve bir çok ağızı vardır. Çok hızlı uçardı.

Fames     Açlığın sembolü.

Gaia     Toprak. Bütün tanrıların soylarının çıktığı en eski ve ilk tanrıça. Kocasız olarak Uranus'u doğurdu. Onun hem annesi hem de karısı oldu.

Hades     Kronos'un oğlu. Cehennemlerin karanlık alemlerin ve ölüler diyarının tanrısı.

Haemon     Kral Oidipus'un kızı. Babası nişanlısı Antigone'u ölüme mahkum edince intihar etti.

İarea     İda dağının güzel perilerinden biri.

İakkhos     Eleusis Mysteria'larının tanrısı. Bazıları onun Demeter'in oğlu olduğuna inansalarda, asıl inanış Zeus ile Persephone'nin oğlu olduğu yolundadır. Asıl adı Zagreus olan bu çocuğu Zeus kıskanç karısının Zulmünden kurtarmak için şekilden şekile soktu. Onu bir boğa şekline soktuğu gün Hera'nın takipçileri onu yakaladılar ve kestiler. Zeus oğlunun yardımına yetişemedi. Apollon'a cesedinden arta kalanları Parnassos dağına getirmesini söyledi. Apollon çocuğun halen çarpmakta olan kalbini getirdi. Zeus kalbi emdi ve Zagres'I tekrar yarattı.Bu defa ona İakkhos adını koydu.

Jasius     Abas'ın oğlu, Dardanos'un kardeşi.

Jaso     Esklapios ile Epinoe'nin kızı. Hastalıklar tanrıçası.

Kaanthos     Okeanos'un oğlu. Apollon kızkardeşi Melia'yı kaçırınca babası Kaanthos'u peşlerinden gönderdi. Kardeşini Apollon'un kollarının arasında görünce öfkesinden tanrının mabedini ateşe verdi. Bunun üzerine Apollon da onu oku ile öldürdü.

Kabarnos     Demeter'in kızının Hades tarafından kaçırıldığını haber veren Paros'lu genç.

Ladda     Amphion'un kızı, topal ve çirkin olduğundan arkadaşları tarafından hor görülen Ladda Aetion ile evlenmişti. Bu çirkin kadından doğacak çocuğun bir gün Korinthos'a kral olacağını tanrılar haber verdiklerinden, çocuğun öldürülmesi için on seçme katil yollandı. Ancak çocuğun masumiyeti karşısında katillerin hiç biri ona zarar vermeye kıyamamışlardı.

Maia     Atlas ile Pleione'in kızı. Zeus ona gönül vermişti. Kyllen dağında onunla evlendi ve Hermes doğdu.

Mainad'lar     Dionysos'un yanında gezen Bakkhalar.

Naiadlar     Çeşmelerin kaynakların. Derelerin perilerine verilen ad. Naiadlarda insanlar gibi ölümlüydüler.

Odysseus     Meşhur Yunan kahramanı. İthaka kralı. Laertes ile Antikleia'nın oğlu. Çok zeki bir adamdı, düşmanlarını zekası ve kurnazlığı ile yendi. Penelope ile evlendiği sıralarda Troia savaşı başlayınca savaşa gitmemek için çeşitli bahaneler ileri sürdü ancak savaşa gitmek zorunda kaldı. Tahta at fikride Odysseus'a aitti. Zeka tanrıçası tarafından çok sevilen kahraman Poseidon'un kinini kazandığından Troia dönüşü başına bir çok belalar gelmişti.

Paian     Felaketi uzaklaştıran, selamet getiren, iyi eden tanrı.

Raros     Karnaos'un oğlu. Triptolemos'un babası. Eleusis de Raros vadisine adını verdi.

Sabazios     Phyrygia'lıların inandıkları bir tanrı. Zeus ile Persophene'in oğlu. Dianysos gibi insanlara bağ, bahçe yapmayı, öküz yetiştirmeyi öğretti.

Talos     Girit adasını beklemekle görevlendirilmiş tunç vücutlu dev. Bir yabancı gördüğünde hemen ateşin içine girer, kızıl kor haline gelir, sonra koşar yabancıyı kucaklar diri diri yakardı.

Udeus     Euripe'nin babası. Kadmos'un arkadaşlarından biri.

Uranos     En eski tanrı. Gaia'nın oğlu ve kocası.

Urania     Dokuz Musa (İlham tanrıçası) ndan biri. Astronomi ve geometri ilham ederdi. Apollon ile birlikteliğinden Linus ile Hymene doğdu.

Urania     Göklerdeki Nymphelere verilen ad. Bunlar gökkubbesini idare ederlerdi.

Uragos     Hades'in bir diğer adı.

Ultor     İntikamcı. Zeus ile Ares'in lakabı

Ultio     İntikam. Ether (Hava) ile Gaia (Yer)'nın kızı.

Ulius     Apollon'un isimlerinden biri. Canlı sıhhatli anlamına gelir.

Ukelegon     Priamos'un dostlarından biri. Troia da çok önemli bir şahsiyetti. Yaşlı olduğundan savaşa katılamamıştı.

Ufens     İtalya prenslerinden biri. Turnus yardımcısı. Troia'lı Gyas tarafından öldürüldü.

Udeus     Euripe'nin babası. Kadmos'un arkadaşlarından biri.

Vulturus     Apollon'un lakabı

Victoria     Zafer tanrıçası Nike'nin latince adı.

Vesta     Ocak başı tanrıçası Hestia'nın diğer adı.

Vesper     Hesperos'un latince adı.

Venüs     Güzellikve aşk tanrıçası Aphrodite'in bir diğer adı.

Velovis     Bir roma tanrısı. Yer altı tanrılarından sayılmakta, volkanlar ve balıkları bunun idare ettiğine inanılır.

Vakana     Kırlarda sayfiyelerde dinlenen, istrahat edenleri koruyan tanrı.

Vagitanos     Çocukların bağırmalarını ve ağlamalarını idare eden tanrı.

Vagitanos     Çocukların bağırmalarını ve ağlamalarını idare eden tanrı.

Yphikles     Amphitryon ile Alkmene'nin oğlu. Alkides'in ikiz kardeşi. Alkides'in babası zeus olmasına rağmen Zeus sevgilisinin ikinci bir defa doğum sncıları çekmemesi için ikisini aynı zamanda doğurtmuştu.

Yphitime     Hermes'in aşık olduğu bir Nymphe. Bu birlikteliğin sonucunda Satyr'ler doğdu.

Yphikles     Amphitryon ile Alkmene'nin oğlu. Alkides'in ikiz kardeşi. Alkides'in babası zeus olmasına rağmen Zeus sevgilisinin ikinci bir defa doğum sncıları çekmemesi için ikisini aynı zamanda doğurtmuştu.

Zagreus     Zeus ile Persephone'nin oğlu. Zeus bir yılan şekline girerek Persephone'a yaklaştı ve birlikteliklerinden Zagreus doğdu.

Zeus     Baştanrı. Tanrıların en büyüğü ve en güçlüsü. Babası Kronos'u tahttan indirerek yerine kendisi geçti.

Zeukso     Okeanos ile Tethys'in kızı olan bir peri.

Zeuksippe     Laomedon'un kızı

Zethos     Zeus ile Antiope'nin oğlu. Amphion'un kardeşi.

Zetes     Boreas ile Orithyie'nin oğlu. Kalais'in ikiz kardeşi. Bu yüzden bu iki kardeşe Boreadlar derler. Bunların omuzlarında ve başlarında kanatları vardır.

Zephyros     Batı rüzgarı, ilkbaharın müjdecisi.

Zelos     Sadakat sembolü. Styks ile Okeanos'un oğlu. Zafer, Kudret, Şiddet Zelos'un kardeşleridir.

Zazanas     Zeus'un lakabı

Zamolksis     Thrakia'lı bir kahraman, sonradan tanrılaştırılmış

Zakynthos     Boiotia'lı bir kahraman..Dardanos'un oğlu olduğuna inanılır, adını Zanta adasına vermişti.

Zakoreus     Perseus'un yardımına koşan prenlerden birinin adı. Argos tarafından öldürüldü.

Zagreus     Zeus ile Persephone'nin oğlu. Zeus bir yılan şekline girerek Persephone'a yaklaştı ve birlikteliklerinden Zagreus doğdu.TWITTER

Twitter hesabımıza göz atarak, tweetlerimizi inceleyebilirsiniz.

TAKİP EDİN!

FACEBOOK

Facebook sayfamızdaki paylaşımları inceleyebilir ve beğenebilirsiniz.

BEĞENİN!

LINKEDIN

Kurumsal projelerimiz, Zeugma tanıtımları vb. kurumsal bilgileri inceleyebilirsiniz.

BAĞLANTI KURUN!

YOUTUBE

Zeugma Videoları'nı izleyebilir, yorum yapabilir ve video paylaşabilirsiniz.

İZLEYİN!